Digwyddiadau i Ddod

Nid oes raid i Ddigwyddiadau Dewch at Eich Gilydd Bwyd am Oes fod yn fawr neu’n anodd eu trefnu. Gallwch gynnal unrhyw ddigwyddiad sy’n dod â phobl ynghyd drwy fwyd.

Byddai parti stryd yn dod â’ch cymdogaeth ynghyd i rannu gwledd. Neu grŵp o blant ysgol yn ymweld â’u cartref gofal lleol. Neu efallai lond llaw o bobl yn eistedd i lawr gyda’i gilydd.

Mae digwyddiadau Dewch at Eich Gilydd Bwyd am Oes hefyd yn cysylltu â’r tri digwyddiad cenedlaethol isod. Byddai cynnal digwyddiad Dewch at Eich Gilydd Bwyd am Oes yn ystod un ohonynt yn ddefnyddiol os yw’r syniad o drefnu rhywbeth ar eich pen eich hun yn frawychus, oherwydd gallwn anfon llwyth o adnoddau gwych atoch. Byddwch hefyd yn rhan o rywbeth enfawr!

Diwrnod Cinio Rhost 13 Tachwedd 2019

Mae’r Diwrnod Cinio Rhost yn ffordd hwyliog o ddod â phobl ynghyd. Estynnwch wahoddiad i bobl o bob oed i’ch ysgol, meithrinfa neu ganolfan gymunedol i rannu cinio blasus. Y syniad o drefnu cinio rhost ddim yn apelio atoch? Beth am ddathlu’r bwyd sy’n arbennig i’ch cymuned chi yn lle hynny?
Darllenwch fwy.

Wythnos Garddio i Neiniau a Theidiau Mawrth 2020 

Yr union ddyddiad i’w gadarnhau.

Mae Wythnos Garddio i Neiniau a Theidiau yn dod ag ysgolion a meithrinfeydd ynghyd i weithio gyda gwahanol genedlaethau yn eu cymunedau lleol i baratoi’r ardd ar gyfer y gwanwyn.
Darllenwch fwy.

Y Cinio Mawr  - 6-7 Mehefin 2020 

Ein partneriaid, Cymunedau Prosiect Eden, sy’n trefnu’r Cinio Mawr.

Nod y Cinio Mawr yw cael miliynau o bobl i ddod at ei gilydd i rannu bwyd, cael hwyl a dod i adnabod ei gilydd yn well. Mae’n syniad syml - am ychydig oriau godidog, mae’r ceir yn stopio a’r swildod yn cilio a chymdogaethau’n dod ynghyd i gyfarch, rhannu, cyfnewid, canu, cynllunio a chwerthin.
Darllenwch fwy.