Rhaglen Dewch at eich Gilydd Bwyd am Oes

Digwyddiadau cymunedol rheolaidd sy’n cysylltu pobl o bob oedran a chefndir drwy gyfrwng bwyd yw digwyddiadau Dewch at eich Gilydd Bwyd am Oes.

Mae bwyd yn dod â phobl at ei gilydd, ac ar hyn o bryd mae’n bwysicach nag erioed o’r blaen ein bod yn cadw mewn cysylltiad â’n gilydd.

Mae’r coronafeirws wedi cael effaith fawr ar fywydau pob un ohonom. Er na allwn ddod at ein gilydd yn gorfforol ar hyn o bryd, mae ymchwil diweddar gan YouGov yn dangos bod cysylltiadau cymdeithasol yn gryfach nag o’r blaen, gyda 40% o bobl yn teimlo bod y gymuned leol yn gryfach a 39% yn cadw mwy o gysylltiad â theulu a ffrindiau.

Oni fyddai’n wych pe bai’r cysylltiadau cymunedol newydd hyn yn dod yn normal newydd!Sut y gall digwyddiadau Dewch at eich Gilydd Bwyd am Oes fod yn rhan o’ch cymuned chi?

Gallwn ddod at ein gilydd mewn sawl ffordd tra byddwn yn cadw pellter cymdeithasol. Gallwch gael rhagor o wybodaeth a chychwyn arni heddiw!

Dewiswch Iaith:

"Almost 50% of UK kids never get outdoors with their families but at the same time, more than nine million people often or always feel lonely. Young and older people lack opportunities to bond."James Cashmore (Director of Food for Life)

Join us to Plant and Share

Top tips for growing at home

Whether you have a garden, back yard, balcony, windowsill or no outside space at all you can create your own ...

24 Ebrill 2020

Gardening on a budget

Gardening on a budget Now that the days are getting longer, it’s the perfect time to dust ...

29 Ionawr 2020