Rhaglen Dewch at eich Gilydd Bwyd am Oes

Yn dilyn cyngor Llywodraeth y DU i aros gartref er mwyn arafu’r broses o ledaenu Covid-19 rydym yn argymell yn gryf y dylid gohirio pob un o ddigwyddiadau Dewch at eich Gilydd Bwyd am Oes ar unwaith a hynny am gyfnod amhenodol


Mae hyn yn cynnwys gohirio holl ddigwyddiadau Wythnos Garddio i Neiniau a Theidiau yn ystod 2020. Hefyd, er mwyn ein cynorthwyo i ddod o hyd i’r ateb sydd fwyaf effeithiol i’r sefyllfa heriol hon sy’n newid yn gyflym, byddwn yn gohirio pob un o’r gweithgareddau cymunedol a gynlluniwyd ar gyfer rhaglen Dewch at eich Gilydd Bwyd am Oes a hynny am gyfnod amhenodol. Yn ystod y cyfnod hwn byddwn yn cysylltu â’n partneriaid a rhanddeiliaid i ystyried yr hyn rydym wedi’i ddysgu hyd yn hyn a cheisio dod o hyd i’r swyddogaeth sydd fwyaf defnyddiol ar gyfer y tirlun newydd hwn wrth symud ymlaen.

Er bod y cyfnod hwn yn amlwg yn un heriol a rhwystredig iawn i’r rhaglen, rydym yn ymwybodol bod yr angen i leihau’r gagendor rhwng y cenedlaethau, cefnogi cydlyniant cymunedol a sicrhau bod bwyd da ar gael i bawb wedi cynyddu dros yr wythnosau diwethaf.  Drwy gymryd y cam hwn i fyfyrio, canfod pa rôl sydd fwyaf defnyddiol i ni ei chwarae yn hyn o beth a datblygu cynlluniau i wneud hynny, byddwn yn dychwelyd yn rhaglen a phartneriaeth gryfach.

Mae croeso i chi gysylltu â thîm bwyd am oes ffl@foodforlife.org.uk os bydd gennych unrhyw gwestiynau


Dewiswch Iaith:

"Almost 50% of UK kids never get outdoors with their families but at the same time, more than nine million people often or always feel lonely. Young and older people lack opportunities to bond."James Cashmore (Director of Food for Life)

15 Minutes with Sarah Dugdale

Food for Life Get Togethers are delighted to be partnering up with 2019 Masterchef semi-finalist Sarah Dugdale. ...

05 Mawrth 2020